Kliknij tu by sprawdzić bogatą ofertę placówek Creative Mind School! W przypadku zainteresowania zapisem zapraszamy do kontaktu, który znajduję się poniżej!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Zajęcia dydaktyczne w żłobku i przedszkolu na ul. Żeromskiego 13!

Zajęcia dydaktyczne w żłobku i przedszkolu na ul. Żeromskiego 13!

W ostanim czasie w naszym żłobku i przedszkolu Creative Mind School na ul. Żeromskiego 13 nasza kadra przeprowadziła z dziećmi szerg zajęć dydaktycznych, takich jak chociażby:

 • Zajęcia dydaktyczne pt. "Czas na naukę i czas na zabawę" oraz "Moja grupa";
 • Zajęcia dydaktyczne pt. "Nauczyciel", "Utrwalamy zasady" oraz "W świecie liczb".

Zajęcia dydaktyczne pt. "Czas na naukę i czas na zabawę" oraz "Moja grupa" w żłobku i przedszkolu to istotne elementy programu edukacyjnego, które mają na celu wspierać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Oto krótki opis tych dwóch rodzajów zajęć:

 1. "Czas na naukę i czas na zabawę"

  To zajęcia, które integrują naukę i zabawę, co jest kluczowym aspektem w procesie edukacyjnym młodszych dzieci. Cele tych zajęć to:

  • Rozwijanie zdolności poznawczych: Na tych zajęciach dzieci mogą uczyć się poprzez zabawę. Dzieci uczą się rozpoznawania kształtów, kolorów, liczb, liter i innych podstawowych pojęć matematycznych i językowych w sposób przyjemny i przystępny.

  • Rozwijanie umiejętności społecznych: Zabawa w grupie pozwala dzieciom rozwijać umiejętności współpracy, dzielenia się i rozwiązywania konfliktów. To również doskonała okazja do nauki empatii i zrozumienia innych dzieci.

  • Rozwijanie kreatywności: Dzieci mogą wyrażać siebie poprzez różnorodne formy sztuki, ruchu i zabawy. To pomaga w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności.

  • Zakreślanie równowagi między nauką a zabawą: Zajęcia te pomagają dzieciom zrozumieć, że nauka i zabawa to równie ważne aspekty ich życia.

 2. "Moja grupa"

  Te zajęcia skupiają się na budowaniu więzi społecznych w grupie rówieśniczej oraz rozwijaniu poczucia przynależności. Cele tych zajęć to:

  • Integracja społeczna: Dzieci uczą się współpracy, komunikacji i nawiązywania relacji z innymi dziećmi w swojej grupie. Wspólnie rozwiązują zadania, biorą udział w grach i zabawach, co pomaga w budowaniu więzi i przyjaźni.

  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Dzieci uczą się słuchać innych, wyrażać swoje myśli i uczucia, dzielić się z innymi i okazywać empatię.

  • Kształtowanie poczucia tożsamości grupy: Dzieci uczą się rozumieć, że są częścią określonej grupy i mają swój wkład w tworzenie pozytywnej atmosfery wewnątrz niej.

  • Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa: Zajęcia te pozwalają dzieciom czuć się pewniej w grupie rówieśniczej, co jest ważne dla ich emocjonalnego i społecznego rozwoju.

W żłobku i przedszkolu te zajęcia odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno pod względem poznawczym, społecznym, jak i emocjonalnym. Poprzez równoważenie nauki i zabawy oraz budowanie relacji z rówieśnikami, dzieci rozwijają umiejętności, które będą miały wpływ na ich przyszły sukces w edukacji i życiu społecznym.

 

Opis zajęć dydaktycznych pt. "Nauczyciel", "Utrwalamy zasady" oraz "W świecie liczb":

 1. "Nauczyciel"

  Zajęcia pt. "Nauczyciel" odnoszą się do roli nauczyciela w procesie edukacyjnym dzieci. Te zajęcia pomagają dzieciom zrozumieć, kim jest nauczyciel i jakie jest jego zadanie. Cele tych zajęć to:

  • Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauczyciela: Dzieci uczą się, że nauczyciel to osoba, która pomaga im zdobywać wiedzę i umiejętności, a także dba o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w przedszkolu lub żłobku.

  • Rozwijanie umiejętności komunikacji: Poprzez te zajęcia dzieci uczą się, jak zadawać pytania, wyrażać swoje potrzeby i słuchać nauczyciela.

  • Zrozumienie roli autorytetu: Dzieci dowiadują się, że nauczyciel ma ważne miejsce w ich życiu i że warto go szanować.

  • Kreowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela: Zajęcia te mogą pomóc dzieciom zrozumieć, że nauczyciel jest osobą, która jest przyjazna, cierpliwa i gotowa pomagać.

 2. "Utrwalamy zasady"

  Te zajęcia koncentrują się na przekazywaniu dzieciom podstawowych zasad i norm społecznych, które są istotne w przedszkolu i żłobku. Cele tych zajęć to:

  • Kształtowanie zachowań społecznych: Dzieci uczą się, jak zachowywać się w grupie rówieśniczej, jak dzielić się z innymi, rozwiązywać konflikty i okazywać szacunek.

  • Rozwijanie umiejętności samoregulacji: Dzieci uczą się kontrolować swoje emocje i zachowania, co jest kluczowe dla harmonijnego funkcjonowania w grupie.

  • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa: Dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i żłobku, co pomaga unikać niebezpiecznych sytuacji.

  • Kreowanie atmosfery współpracy: Te zajęcia wspierają budowanie atmosfery współpracy i zrozumienia między dziećmi.

 3. "W świecie liczb"

  Zajęcia "W świecie liczb" skupiają się na rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci. Cele tych zajęć to:

  • Poznawanie liczb: Dzieci uczą się rozpoznawać liczby, liczyć i ćwiczyć podstawowe operacje matematyczne, takie jak dodawanie i odejmowanie.

  • Rozwijanie myślenia matematycznego: Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy matematyczne, dzieci uczą się rozumienia związków liczbowych i rozwijają swoje zdolności matematyczne.

  • Kształtowanie pojęć przestrzennych: Te zajęcia mogą obejmować ćwiczenia z rozpoznawania kształtów i pojęć przestrzennych.

  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów: Dzieci uczą się, jak podejść do rozwiązywania prostych problemów matematycznych i rozwijają umiejętność logicznego myślenia.

Zajęcia te mają na celu przygotowanie dzieci do nauki matematyki w szkole podstawowej, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz kreowanie pozytywnego stosunku do matematyki. Dzięki różnorodnym formom zajęć, dzieci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób przyjemny i dostosowany do ich wieku.

 

Więcej zdjęć na naszym Facebook'u.

Data dodania: 2023-10-11 12:25:42
Data edycji: 2023-10-12 12:42:53
Ilość wyświetleń: 174

“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak
godło Polski - link do strony głównej
Creative Mind School
Creative Mind School

05-500 Piaseczno, ul. Stefana Żeromskiego 13

05-500 Piaseczno, ul. Warszawska 30/5,6

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook
Facebook