Kliknij tu by sprawdzić bogatą ofertę placówek Creative Mind School! W przypadku zainteresowania zapisem zapraszamy do kontaktu, który znajduję się poniżej!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

O nas

O nas

„Kreatywność kluczem do sukcesu”, czyli filozofia Centrum Creative Mind School.


Wierzymy, że kreatywność jest prawdziwym kluczem do sukcesu – w końcu przejawia się na wielu płaszczyznach wykonywanych przez ludzi działań.


Każde dziecko ma w sobie pokłady kreatywności, które potrzebują tylko odpowiedniego bodźca i wsparcia, aby znaleźć ujście. Dlatego, jak tlen dla płomienia, staramy się być dla dzieci tym paliwem, które uwolni ich kreatywność. Ufamy, że dzięki odpowiedniemu jej pielęgnowaniu dzieci w przyszłości będą mogły łatwiej odnajdować się w nowych sytuacjach.


Celem naszej edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole, ponadto posiadamy zaplecze do realizacji kształcenia specjalnego, a także wczesnego wspomagania rozwoju.

 


W stosunku do dzieci:

 • Zapewniamy maluchom najlepszą opiekę i poczucie bezpieczeństwa;
 • Chcemy wspierać ich wszechstronny rozwój, a wychowanie i kształcenie dopasowywać do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości;
 • Tworzymy warunki, w których mogą bezpiecznie się bawić i poznawać świat;
 • Wpajamy podopiecznym wartości płynące z dbania o siebie oraz otaczające ich środowisko naturalne;
 • Budujemy w nich poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijając tym samym ich kompetencje społeczne i pomagając zrozumieć konwenanse;
 • Realizujemy kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju;
 • Przede wszystkim – przygotowujemy dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej.

 

Zajęcia:

 • W Creative Mind School jesteśmy wierni swoim ideałom, dlatego zajęcia dydaktyczne dla naszych podopiecznych zawsze pełne są kreatywnych wyzwań. Prowadzimy je za pomocą metod aktywizujących, które mają za zadanie wspomagać proces twórczego myślenia!
 • Blisko współpracujemy z autorytetami w dziedzinie kreatywności.

 


Przestrzeń dla dzieci:

W placówkach Creative Mind School posiadamy certyfikowane Sale Integracji Sensorycznej oraz Sale Doświadczania Świata, którą wykorzystujemy zgodnie z metodą SNOEZELEN. Jesteśmy również laureatami plebiscytu „Orły Edukacji”, niezmiennie od 2019 r.Program:

 • Oferta zajęć pozwala wszechstronnie rozwijać potencjał każdego dziecka;
 • Codzienne zajęcia dydaktyczne integrujące edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną oraz ruchową;
 • Zajęcia językowe Z LEKTOREM (j. angielski);
 • Codzienne rozwijanie umiejętności motorycznych, manualnych, twórczego rozwiązywania problemów, myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Codzienne wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego oraz samoobsługi;
 • Indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem - autyzm.

 

 

Plan zagospodarowania czasu pobytu dziecka jest zrównoważony i uwzględnia wszystkie potrzeby każdego dziecka:

 • ¼ czasu zajęć zorganizowanych;
 • ¼ czasu zabaw dowolnych;
 • ¼ czasu pobyt na świeżym powietrzu;
 • ¼ czasu do dyspozycji nauczyciela dla indywidualnego wspomagania podopiecznych.

Pracujemy metodami aktywizującymi, które oparte są na zdobywaniu przez dzieci wiedzy i umiejętności poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, dyskutowanie, poszukiwanie:

 • Eksperyment;
 • Burza mózgów;
 • Drama;
 • Projekty edukacyjne;
 • Praca zespołowa;
 • Wyjście poza teren placówki.

 

Działamy w oparciu o programy:

 • Program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN, realizowany z zastosowaniem elementów pedagogiki M. Montessori;
 • Program Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”;
 • Program Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” – łagodnie wprowadzający w świat liter, Odimienna Nauka Czytania I. Majchrzak;
 • Program nauki języka angielskiego;
 • Program wychowawczo - profilaktyczny.

 

Diagnoza

Indywidualizm podejścia do dziecka opieramy na diagnozie rozwoju dziecka:

 • Diagnoza początkowa;
 • Diagnoza końcowa;
 • Omówienie jej wyników z Rodzicami;
 • Kontynuacja strategii działań.

 

Dlaczego my?

 • Założycielami przedszkola są wysoko wykwalifikowani pedagodzy, z doświadczeniem w pracy nauczyciela oraz kilkunastoletnim w zarządzaniu oświatą;
 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli z pasją realizujących programy autorskie;
 • Jesteśmy kameralnymi placówkami, w których panuje ciepła, rodzinna atmosfera, stawiamy na profesjonalizm oraz autentyczność wszelkich relacji;
 • Jesteśmy przedszkolem, gdzie jest styczność dziecka z lektorem języka angielskiego;
 • Organizujemy wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci, także dla dzieci z autyzmem (ilość miejsc ograniczona);
 • Respektujemy Kartę Dużej Rodziny;
 • Wsparcie kompleksowe dla całej rodziny, w tym psychologa, pedagoga, logopedy i tutora;
 • Opieka nad dziećmi od godz. 7:00 do 17:30;
 • Uwzględniamy diety pokarmowe;
 • Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna baza dydaktyczna;
 • Inspirujące, bezpieczne środowisko dla harmonijnego rozwoju dzieci – ich umysłu, ciała i ducha, gdzie rolą nauczyciela jest bycie mentorem i pośrednikiem w zdobywaniu, i zgłębianiu wiedzy, umiejętności małych uczniów, odkrywaniu talentów dzieci;
 • Kształcimy dzieci otwarte na innych ludzi, rozumiejące, że prawdziwą wartością, którą można zbudować jest to, kim się jest i co się potrafi zrobić;
 • Wspieramy budowanie w dzieciach umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zająć aktywne - konstruktywne dla siebie i innych miejsce w życiu społecznym.

 

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego warto się do tego  odpowiednio przygotować.

 

Większość psychologów jest zdania, że trzylatek nie jest  jeszcze w stanie samodzielnie przekroczyć  progu  instytucji zbiorowego wychowania, jaką jest przedszkole. Wymaga ono wparcia rodziny i nauczycieli. Tymczasem, wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wskazują na to, iż jedną z przyczyn problemów adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. Obserwuje się, iż rodzice oddający swoje trzyletnie dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem dziecka do warunków i wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych problemów rozwiązać i pomóc dziecku, a uwagi  nauczycielek przyjmują  jak swoisty atak, a nie przejaw troski o ich  dziecko. Powszechnie wiadomo, że przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka oraz zaspokoić jego najważniejsze  potrzeby tylko przy dobrej współpracy z jego rodziną.

 

Rodzice są dla dziecka  najważniejszymi osobami i to oni pierwsi będą objaśniać mu wszystko, co jest dla niego trudne i niejasne w nowym środowisku. To oni też będą w największym stopniu kształtować stosunek emocjonalny dziecka do przedszkola.

 

Dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych  napięć i strachu przed nowym, nieznanym otoczeniem.  Małe dziecko może rozwijać swoje indywidualne możliwości oraz nawiązywać kontakty społeczne tylko wtedy, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Owo poczucie bezpieczeństwa, można kształtować poprzez stopniowe oswajanie i poznawanie nowego otoczenia. Połowa sukcesu w adaptacji malucha do przedszkola to przekonanie rodziców, że przedszkole jest najlepszym środowiskiem stymulującym jego rozwój. Jeśli rodzice są o tym przekonani, to potrafią spowodować, że maluch zapragnie bawić się z dziećmi w przytulnym i kolorowym przedszkolu. Warto wcześniej obejrzeć przedszkole i poznać panią nauczycielkę.

 

Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny.  Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić opanowanie umiejętności samoobsługowych. Poziom opanowania tych umiejętności ma  bowiem wpływ na poczucia bezpieczeństwa i niezależności dziecka.

 

Przedszkole oczekuje, iż dziecko 3-letnie powinno mieć opanowane następujące czynności samoobsługowe: 

 • mycie rąk;
 • samodzielne jedzenie łyżką;
 • samodzielne korzystanie z toalety;
 • zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby;
 • rozpoznawanie swoich rzeczy;
 • czyszczenie nosa;
 • znajomość swojego imienia.

 
Przeciętny rozwój dziecka umożliwia w pełni opanowanie tych umiejętności. Jednak dzieci przychodzące do przedszkola, często różnią się pod względem dojrzałości przedszkolnej, co wynika w dużej mierze z systemu wychowawczego w rodzinie. Dlatego też do realizacji powyższych wymagań i kształtowania umiejętności konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy środowiskiem rodzinnym i przedszkolnym.

 

Pierwszy krok dziecka w samodzielność często bywa trudny. Zatem musimy zrobić wszystko, aby ułatwić dziecku przedszkolny start i dobrze przygotować do czekających je zadań.
 

Organizujemy dla każdego dziecka rozpoczynającego uczęszczanie do Przedszkola oraz Żłobka Creative Mind tydzień adaptacyjny.

 

Nasze przedszkole mieści się w dwóch lokalizacjach w Piasecznie:

 1. Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School w Piasecznie, ul. Warszawska 30/5,6.
 2. Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School w Piasecznie, ul. Żeromskiego 13.

Obie placówki są przedszkolami integracyjnymi, świadczącymi usługi terapeutyczne.

 

Nasz żłobek znajdą Państwo pod adresem:

 1. Żłobek Creative Mind w Piasecznie, ul. Żeromskiego 13.
Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2024-05-15 11:16:50
Ilość wyświetleń: 2329

“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak
godło Polski - link do strony głównej
Creative Mind School
Creative Mind School

05-500 Piaseczno, ul. Stefana Żeromskiego 13

05-500 Piaseczno, ul. Warszawska 30/5,6

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook
Facebook